spuszczel kołatek
kornik miazgowce
wyschlik
drewnolubne
kołatek zagwoździk stukacz
drewnożerne
korniki
szpuszczele
wyschliki kołatki
stukacze szkodniki
zagwoździki
wyschlik
drewnolube
kołatek kornik zagwoździk
korniki spuszczel drewnoluby
miazgowce
ksylofagi
drewnożercy
wyschliki
korniki
szpuszczele
wyschliki kołatki
stukacze szkodniki
drewnolubne
kołatek kornik zagwoździk

Szkodniki drewna jako te z najgroźniejszych szkodników często nazywane są drewnolubnymi tzn. organizmami, które żywią się wyłącznie drewnem. A co za tym idzie wykorzystują drewno jako pożywienie, czerpiąc z niego to co najlepsze, a dokładniej składniki chemiczne, niewielkie ilości żywic, białek oraz tłuszczów, a także substancji mineralnych. Pozostawiając po sobie bardzo wiele groźnych zniszczeń. Bardzo ważne są tu również warunki wilgotnościowe oraz termiczne, światło itp.

Owady te, nazywane drewnolubnymi, drewnojadami lub drewnożernymi, żywiące się wyłącznie drewnem powodują w danym środowisku wiele szkód. Zazwyczaj są to łatwe do zauważenia zmiany i objawy, takie jak: odgłosy drążenia drewna, otwory na powierzchni drewna, odpadanie kory lub też sama obecność żywych lub martwych szkodników w drewnianych elementach budynków lub drewnie składowanym.

Najczęściej bywa tak, że większość szkód przypisujemy najbardziej znanym szkodnikom i wszystkie inne kojarzą nam się z nimi. Chodzi tutaj o korniki - najbardziej znane owady niszczące drewno. W ten sposób zapominamy o szeregu innych szkodników, które powodują o wiele poważniejsze szkody i trzeba o nich pamiętać, a są to: spuszczel pospolity, kołatek domowy, miazgowce, wyschlik grzebykorożny, kołatek uparty, kołatek piłkorożny, zagwoździk fioletowy, stukacz świerkowiec oraz wiele innych groźnych drewnojadów, o których można poczytać na stronie: http://www.szkodniki.waw.pl.